Hortobágyért Díj

  Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) döntött a kitüntető „Hortobágyért díj” adományozásáról.

  A Rendelet 1. §-a szerint:
  „Hortobágyért Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik tevékenységük során kimagasló teljesítményt értek el, illetve huzamosabb időn át végeztek Hortobágy település érdekében kiemelkedő munkát, vagy valamely szellemi alkotással járultak hozzá a község társadalmi, szociális, kulturális vagy a gazdasági fejlődéséhez, s ezzel Hortobágy értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”

  Az első cím adományozására 1996-ban került sor, melyet a képviselő-testület Polgár Sándor részére posztumusz adományozott.

  Az azóta eltelt időben az alábbiakban felsorolt, összesen 17 személy kapta meg a kitüntető címet:

  Év Név Határozatszám
  1996 Polgár Sándor 13/1996. (II. 15.)
  1997 Dr. Kovács Károlyné 9/1997. (II. 27.)
  1999 Dr. Baji Sándor – háziorvos 14/1999. (II. 15.)
  2000 Égerházi Imre – festőművész 22/2000. (II. 11.)
  2002 Somogyi Árpád – Munkácsy díjas szobrászművész 11/2002. (II. 11.)
  2006 Dr. Angyal László 75/2006. (V. 12.)
  2007 Dr. Kovács Károly – háziorvos 74/2007. (V. 21.)
  2008 Gencsi Zoltán 71/2008. (V. 26.)
  2009 Titi Éva 52/2009. (IV. 27.)
  Kunkovács László 53/2009. (IV. 27.)
  2010 Muliter Gábor 60/2010. (IV. 29.)
  2012 Szentirmai Zoltán 62/2012. (V. 29.)
  2015 Dorcsák Mária 40/2015. (V. 04.)
  2016 Götz Csaba 62/2016. (V. 26.)
  2021 Vincze Andrásné 11/2021. (VI.29.)
  2022 Garai Lajos 41/2022. (IV. 26)
  2023 Sáriné Pócsik Valéria 81/2023. (V. 30)
  x GINOP