Tájékoztató – a Helyi Választási Bizottság tagjairól

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a szerint a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon (2019. szeptember 1.) választja meg.

A helyi választási bizottság a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerve, amelynek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2019. (VII.30.) számú határozatával döntött a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. A bizottság 2019. augusztus 5-én megtartotta az alakuló ülését.

Hortobágy településen működő Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjai, póttagjai:

Tagok:

  • Gyapjas Zsuzsanna elnök
  • Kati Gyöngyi Anikó elnökhelyettes
  • Szabó Piroska tag

Póttagok:

  • Kusalová Iveta
  • Sári Ádám

Helyi Választási Bizottság

  • hivatali helyiségének címe: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
  • telefonszáma: 52/369-021
  • email címe: phhortobagy@gmail.com

Hortobágy, 2019. augusztus 5.

                                                                                                          Dr. Hajdu Miklós János s.k.

                                                                                                                      HVI vezető

 

x GINOP