Tájékoztatás a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) készítéséről

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Hortobágy Község Önkormányzata az elkészített településrendezési eszközöket véleményezésre bocsátja.

A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

A fenti célok érdekében Hortobágy Község Önkormányzata a jogszabályokban foglaltak alapján a szükséges dokumentumokat elkészíttette.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (X18) Korm. Rendelet (a továbbiakban Korm. Rendelet) valamint Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III.31.) sz. önkormányzati rendelete alapján, tekintettel a – tekintettel az a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakra Hortobágy Község Önkormányzata  véleményezési dokumentációt, valamint azok megalapozó és alátámasztó dokumentumait partnerségi egyeztetésre bocsátja.

A dokumentumok az alábbi linken keresztül elérhetők, letölthetők:

https://drive.google.com/drive/folders/1pb4jLBlcnFIO0AOEEaNoqph9jPT-9PPO?usp=sharing

A településrendezési eszközök tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elektronikus levélben a  phhortobagy@gmail.com  e-mail címekre, vagy írásos észrevétellel a Hortobágyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel, vagy az írásos észrevétel személyes leadásával a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) c) pont alapján a vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2021. július 10.

 

 

Jakab Ádám András

polgármester

x GINOP