Sajtóközlemény

Sajtóközlemény„Sikeresen valósult meg a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat EFOP-1.6.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című projektje”

2021/06/30

 

A pályázat 56.725.745 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, megvalósításának kezdési időpontja 2018. január 1., befejezésének időpontja: 2021. június 30. A felhívás célja a megyei szintű együttműködések kialakítása a tartós szegénységben élők, romák felzárkózása, valamint a velük foglalkozó szervezetek hatékonyabb beavatkozásainak segítése volt. A felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a pályázat megvalósítása során a teljes projektidőszak alatt összesen 6 alkalommal szervezett Megyei Felzárkózási Fórumokat. A Fórum feladata volt, hogy feltárja a hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatban felmerülő problémák, szolgáltatási hiányok körét a felzárkózási területeken (lakhatás, oktatás, egészségügy, foglalkoztatás, szemléletformálás). A 36 fős Fórum tagjainak összetételét a Felhívás tartalmazta, akik a felzárkózás területére vonatkozóan szakmai rálátással rendelkeztek.

A Fórum üléseket tematikus tartalmú munkacsoport ülések előzték meg, amelyek összehívására a projekt megvalósítása alatt 12 alkalommal került sor, ezek célja, a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködési lehetőségek feltérképezése és megoldási javaslatok megfogalmazása a Fórum részére. A munkacsoport üléseken szakmai tapasztalattal és/vagy érintettséggel rendelkező meghívottak vettek részt.

A helyi szinten feltárt felzárkózás területen jelentkező problémákat és hiányzó szolgáltatásokat az úgynevezett Szolgáltatási Út Térkép foglalta össze, amely tartalmazta a megoldási javaslatokat is.

A megyei önkormányzat közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat megszervezését is vállalta az egész megyére kiterjedően megvalósítási időszak alatt összesen 12 alkalommal hátrányos helyzetű célcsoportok részére. A rendezvények olyan együttműködési modellek bemutatását, kialakítását szolgálták, amelyeknek céljai a következők: életvezetési tanácsadás, családi életvitelre nevelés, adósságkezelési tanácsadás, pénzügyi integráció.

A projekt végrehajtása során közel 100 szervezet (civil, egyházi) került megszólításra és bevonásra, akik szakmai tapasztalatukkal hozzájárultak a sikeres megvalósításhoz.

A projekt végére elkészült a Megyei Esélyteremtő Paktum, ami a Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, illetve a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat nyújt a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.

A projekt eredményeként készült egy megyei civil adatbázis, egy jó gyakorlatot bemutató kisfilm és a szenvedélybetegségek felméréséről szóló kutatás alapján egy tanulmány. A projekt befejező részében került megszervezésre és megtartására 10 megyei helyszínen „esélyegyenlőségi tréning” képzés, amelyen 100 fő vett részt megyei települési, települési önkormányzati feladatokat ellátó intézmények vezetői, illetve munkatársai, továbbá civil szervezetek részéről.

A projektről bővebb információt a www.hbmo.hu oldalon (EFOP-1.6.3. aloldalon) olvashatnak.

További információ kérhető:

Szabó-Tóth Erika Hanga, sajtóreferens

Elérhetőség: telefonszám: 52/507-503, e-mail cím: elnokireferens@hbmo.hu

x GINOP