FELHÍVÁS – Hortobágyi Helyi Vásár árusító faházainak bérletére

Hortobágy Község Önkormányzata tulajdonában lévő 108/7 hrsz-en elhelyezkedő hortobágyi vásártéren, a Kilenclyukú Híd, Pásztormúzeum és Körszín közvetlen közelében található 3 db étel-ital árusító faház és 19 db egyéb árusító faház üzemeltetésére egyfordulós pályázatot hirdet!

A faházak bérbeadása a helyi vásári működési rend szerint meghatározott feltételekkel, március 29-től 2024. november 4-ig tartó határozott időtartamra szól.

A vásár nyitása:                                                                   2024. március 29.

A vásár zárása:                                                                    2024. november 4.

A vásár nyitva tartása április 1-től október 31-ig:                minden nap 900 – 1800 –ig

A vásár március és novemberi nyitva tartása:                     minden nap 900 – 1500 –ig

 

Hortobágy Község Önkormányzata a nyitvatartási idő alatt WC–t és kézmosási lehetőséget az általa kijelölt vásártéri WC-ben díjmentesen biztosít.

Az árusításra használható terület:

– egyéb árusoknak egységes 3×2 méteres – az üzemeltető által kihelyezett – faházban és a faház előtt kijelölt 3×2 méteres területen,

– étel–ital árusoknak 6×4 méteres – az üzemeltető által kihelyezett – faházakban és a faház melletti 8×4 m-es területen.


Étel-ital árusító faházakra vonatkozó részletszabályok:

– étel–ital árusoknak 6×4 méteres – az üzemeltető által kihelyezett – faházakban és a faház melletti 8×4 m-es területen lehet tevékenységet folytatni,

– a faház hideg-meleg ételek-, italok árusítására vehető bérbe,

– az étel-ital árusok a faház melletti részre csak a vendégek részére asztalt-padot helyezhetnek ki, hűtőt, sörcsapolót, fagyi pultot és egyéb más eszközt nem, kivéve bográcsos ételek készítésekor a tevékenységhez szükséges eszközök.

– az árusítani kívánt termékeket a pályázati adatlapon fel kell sorolni,

– a dekoráció megfelelő minősége és a tájba illő anyaghasználat elvárás az üzemeltetés során.

a pályázatok elbírálása három szakaszban történik:

  1. szakasz: előnyben részesülnek a hortobágyi székhelyű, vagy telephelyű vállalkozások
  2. szakasz: előnyben részesülnek a legalább 5 éves vendéglátó ipari egység üzemeltetésben szerzett tapasztalattal rendelkezők
  3. szakasz: egyéb pályázók

Amennyiben három, vagy annál kevesebb 1. szakasznak megfelelő érvényes pályázat érkezik be határidőben, úgy azzal a pályázóval köt bérleti szerződést Hortobágy Község Önkormányzata.

Háromnál több 1. szakaszba eső pályázó esetén nyilvános sorsolással választja ki a faházak bérlőit.

Amennyiben az 1. szakasz után még van szabad faház 2. szakaszba eső pályázóval köt Hortobágy Község Önkormányzata bérleti szerződést.

A még szabad faháznál több 2. szakaszba eső pályázó esetén nyilvános sorsolással választja ki a faházak bérlőit.

Amennyiben az 1. és 2. szakasz után még van bérelhető étel-italos faház, úgy a 3. szakaszba eső pályázóval köt Hortobágy Község Önkormányzata bérleti szerződést.

A szabad faháznál több 3. szakaszba eső pályázó esetén nyilvános sorsolással választja ki a faházak bérlőit.

– a 2024. évi időszakra a bérleti díj nettó 771.654.-Ft+ÁFA/hely,

– A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelel és a pályázati szempontrendszer alapján kiválasztásra kerül.

– A Bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli, a terület tisztán tartása-hagyása és a faház karbantartás állagmegóvásával.

– A rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközök és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a Bérlő gondoskodik.

– A bérleti díjon felül a nyertes pályázó közüzemi díjat (víz, csatorna, elektromos áram) is köteles fizetni.


Egyéb árusító faházakra vonatkozó részletszabályok:

– egyéb árusoknak egységes 3×2 méteres – az üzemeltető által kihelyezett – faházban és a faház előtt kijelölt 3×2 méteres területen,

– sátor felállítása a plusz területen tilos, krém, vagy bézs színű napernyő használható a plusz terület árnyékolására

– a faház kézműves- és egyéb termékek árusítására vehető bérbe

– az árusítani kívánt termékeket a pályázati adatlapon fel kell sorolni

– a dekoráció megfelelő minősége és a tájba illő anyaghasználat elvárás az üzemeltetés során

A pályázatok elbírálása három szakaszban történik:

  1. szakasz: előnyben részesülnek a kizárólag kézműves terméket árusítók
  2. szakasz: egyéb pályázók

Amennyiben 19, vagy annál kevesebb faházat igénylő 1. szakasznak megfelelő érvényes pályázat érkezik be határidőben, úgy azzal a pályázóval köt bérleti szerződést Hortobágy Község Önkormányzata.

19 faház igénylésénél több 1. szakaszba eső pályázó esetén nyilvános sorsolással választja ki a faházak bérlőit.

Amennyiben az 1. szakasz lezárása után még van szabad faház 2. szakaszba eső pályázóval köt Hortobágy Község Önkormányzata bérleti szerződést.

A még szabad faháznál több 2. szakaszba eső pályázó esetén, az üzemeltető nyilvános sorsolással választja ki a faházak bérlőit.

– a 2024. évi időszakra a bérleti díj nettó 574.803.-Ft+ÁFA/hely

– A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelel és a pályázati szempontrendszer alapján kiválasztásra kerül.

– A Bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli, a terület tisztán tartása-hagyása és a faház karbantartás állagmegóvásával.

– A rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközök és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a Bérlő gondoskodik.

– A bérleti díjon felül a nyertes pályázó amennyiben az áramvételezését az üzemeltető engedélyével kialakítja közüzemi díjat (elektromos áram) is köteles fizetni.


További információk:

A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a fentiek szerint alkalmas pályázó ajánlattételi határidőben nyújtotta be és a pályázó megfelel a jelen pályázati felhívásban, a pályázati dokumentációban leírtaknak.

A pályázatok beadási határideje: 2024. február 26. (hétfő).

A pályázati adatlapot Hortobágy Község Önkormányzata részére e-mailen a phhortobagy@gmail.com címre, vagy postai úton, esetleg személyesen a Hortobágy, Czinege J. u. 1. sz. alá kell kitöltve, határidőben eljuttatni.

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2024. február 27. (kedd) 10:00.

A pályázókat a pályázat eredményéről az általuk megadott elektronikus levélcímen értesítjük.

A bérleti szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2024. március 10. (péntek).

A nyertesek között a helyek kiosztása (sorsolás útján): 2024. március 10. (péntek).

 

egyéb faház páyázati adatlap

étel-ital faház páyázati adatlap

2024 Vásári rend Helyivásár

x GINOP