2023. évi – Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat kiírása

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Továbbá jelentkezhetnek az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik:

a) 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Részletek az alábbi dokumentumokban:

Bursa A típusú pályázat kiírása
Bursa B típusú pályázat kiírása
Nyilatkozatok BH 2023

További információk: https://emet.gov.hu/bursa-2023-a-felhivas-palyazok-reszere/

x GINOP