Eladó építési telkek Hortobágyon

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki az alábbi ingatlanokat:

Hrsz leírás m2 övezeti besorolás
118/29 borsósi építési telek 715 Lke-6
118/30 borsósi építési telek 715 Lke-6
118/31 borsósi építési telek 715 Lke-6
118/32 borsósi építési telek 715 Lke-6
118/33 borsósi építési telek 798 Lke-6
118/34 borsósi építési telek 1 301 Lke-6
118/35 borsósi építési telek 853 Lke-6
118/36 borsósi építési telek 814 Lke-6
118/37 borsósi építési telek 814 Lke-6
118/38 borsósi építési telek 814 Lke-6
118/40 borsósi építési telek 715 Lke-6
118/41 borsósi építési telek 715 Lke-6
1102/7 építési telek Mátán 865 Lf-1
1111/1 építési telek Mátán 1 048 Lf-1

 

Az övezeti besorolás előírásait a Hortobágy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet tartalmazza. (https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/549943)

Az ingatlanok 4 év beépítési kötelezettség és használatbavételi engedély megszerzése, annak hiányában 4 év elteltét követően kötbér kiszabás terhe mellett vásárolhatók meg.

Az ingatlanokra a megjelenéstől számított 40 napig, 2022. július 11. napjáig adható be vételi ajánlat.
Ha a határidőt követően az ingatlan tekintetében több vételi ajánlat érkezik, az ingatlan értékesítésére a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hortobágy Község nemzeti vagyonáról szóló 8/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete 7. §-ának megfelelő versenyeztetés szabályait kell alkalmazni. (https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/542578)

A vételi ajánlatokat az érintett ingatlan megjelölésével, a vételi ár meghatározásával, névvel, címmel ellátva a Hortobágyi Polgármesteri Hivatal részére kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen. (cím: 4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.)

Az ingatlanok értékesítéséről a Képviselő–testület a meghirdetést követő ülésén dönt.

x GINOP